Strongcrete metoden utsett till World Climate Solver 2017 av Världsnaturfonden, WWF

Strongcrete metoden utsett till World Climate Solver 2017 av Världsnaturfonden, WWF

Formconsult AB och Strongcrete metoden har tillsammans med fem andra företag utsetts till ”World Climate Solve 2017” av Världsnaturfonden (WWF) under en ceremoni i Helsingfors. Enligt WWFs beräkning skulle Strongcrete metoden årligen kunna spara 86 miljoner ton koldioxidutsläpp per år vid en 20% global marknadsandel. Den årliga besparingen motsvarar nästan 2 gånger Sveriges samlade koldioxidutsläpp…