WWF World Climate Solver 2017

Strongcrete metoden utsett till World Climate Solver 2017 av Världsnaturfonden, WWF

Formconsult AB och Strongcrete metoden har tillsammans med fem andra företag utsetts till ”World Climate Solve 2017” av Världsnaturfonden (WWF) under en ceremoni i Helsingfors.
Enligt WWFs beräkning skulle Strongcrete metoden årligen kunna spara 86 miljoner ton koldioxidutsläpp per år vid en 20% global marknadsandel. Den årliga besparingen motsvarar nästan
2 gånger Sveriges samlade koldioxidutsläpp per år.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Läs WWFs pressmeddelande