Produkter

Strongcrete produkterna förädlar ytan medan den är mjuk och formbar istället för att försöka korrigera betongen när den redan stelnat.
Ytskiktet blir både starkare och planare. Dessutom hinner du med fler kvadratmeter om dagen.

Bättre kvalitet, spar tid och cement

Oavsett om du skall gjuta ett parkeringsdäck, en brobana, ett slipat golv eller laga en gammal betongyta med en tunn pågjutning hjälper Strongcrete betongsloda och RolliT Robot dig att få bästa kvalitet för ditt ändamål.

Strongcrete Betongsloda

Med rätt betongsloda blir efterarbetet enklare och du spar både tid och pengar! Mycket lätt och eldriven sloda som är idealisk för modern betonggjutning. Betongslodan jämnar av betongen och vibrerar ytan för en starkare, planare och tätare yta. Den vertikala vibrationen av betongytan minskar risken för ytsprickor och delaminering. Vibrationskraften regleras enkelt genom lutning av det tunna aluminiumbladet för önskat resultat. Slodans låga vikt sparar på axlar och armar för operatören.

Betongsloda
 • Låg vikt, enkel hantering, minskad arbetsbelastning för operatören.
 • Lätt att justera för önskat resultat.
 • Lätt att komma åt runt uppstickande föremål i ytan.
 • Enkel rengöring.
 • Snabb montering/demontering vid transport.
 • Låga drift- och underhållskostnader.

Vikt 8,7 kg
Arbetsbredd 2000 mm
Handtag 2200 mm

Drift 230 V, 1 fas, 50-60 Hz
Effekt 0,05 kW
Centrifugalkraft 45/65 kg

Ljudnivå 78 dB(A)

Artikel nummer MSEA201W


Strongcrete RolliT

Bättre kvalitet, fler kvadratmeter per dag och mindre cement. Fjärrstyrd eldriven robot som behandlar betongen medan den fortfarande är mjuk.
Redan någon timme efter utläggning kompakterar RolliT Robot betongen och förbättrar ytans egenskaper. Betongytans hållfasthet och livslängd ökar. Krympsprickor och eftersjunkning minimeras samtidigt som en bättre vidhäftning möjliggör riktigt tunna pågjutningar. RolliT Robot ersätter många tunga arbetsmoment och förkortar arbetstiden vid gjutning av horisontella betongytor. RolliT Robot möjliggör även mindre cement i betongmixen med bibehållen kvalitet.

 • Minimerar risk för krympsprickor, delaminering och pop-ups.
 • Hållfastheten ökar med +30%.
 • Fördubblad livslängd med minskad risk för klorid migration på armeringen.
 • Planare yta reducerar efterarbeten som t ex. diamantslipning.
 • Förbättrad vidhäftningsförmåga.
 • Enkel transport och möjlighet att lätt lyfta upp t ex vid bjälklagsgjutningar.
 • Möjlighet att reducera cementmängden i betongmixen med minst 20% med bibehållen kvalitet.
Rollit robot

Vikt 60 kg
Arbetsbredd 2000 mm
Drift 230 V, 1 fas, 50-60 Hz

VILL DU leverera en bättre betongyta och spara
pengar, tid och cement?