Strongcrete – effektivare och starkare

Strongcrete metoden är både enklare och effektivare än traditionella gjutprocesser för horisontella betongytor.
Resultatet blir bättre kvalitet, tidsbesparing och lägre kostnader för produktion, underhåll och reparationer.
Dessutom spar den in på cement.

Strongcrete hjälper dig att lyckas

Att lyckas med en betonggjutning är inte helt lätt. Dagens betong innehåller ofta höga cementhalter och tillsatser som leder till att betongen krymper och eftersjunker när den lagts ut i formen. Ytskiktet blir inte kompakt och ofta knottrigt, vilket påverkar betongens beständighet. Traditionella gjutmetoder behandlar ytan först när den bär en operatör med glättare, men då har betongen redan styvnat och bara ytliga sprickor och ojämnheter kan åtgärdas. Vanliga produktionsproblem som krympsprickor, delaminering, pop-ups, kantresning, ojämna ytor och saltvatten angrepp på armeringen leder i slutändan till höga underhålls- och reparationskostnader samt dyr efterbearbetning av betongen. Men det finns moderna gjutmetoder för att undvika många produktionsproblem.

Strongcrete metoden är unik då den behandlar betongen medan den fortfarande är färsk och mjuk. Bara någon timme efter utlägg bearbetas betongen med RolliT Robot som planar, vibrerar och eftervibrerar ytan. Ytskiktet på betongen förädlas och blir tätare, starkare och planare än betong gjuten på traditionellt vis. Genom att behandla betongen i ett tidigt skede av gjutningen möjliggör metoden en bättre kontrollerad gjutprocess och man undanröjer många vanliga produktionsproblem. Med Strongcrete metoden blir betongen blir stark där den behöver vara stark – på ytan!

Metoden används med fördel på betongytor där det är höga krav på kvalitet och/eller planhet. Plattor på mark, flygfält, industrigolv, brobanor, torgytor, mönsterbetong, stålfibergjutningar, betongvägar och parkeringsytor är några exempel. Reparationer och tunna pågjutningar är andra användningsområden där metoden innebär stora fördelar för entreprenören och slutkunden. Tack vare maskinernas låga vikt är det även väldigt lätt att lyfta upp dem för gjutning av gjutningar på högre höjd, t ex bjälklag. Oavsett om det är hel- eller halvflytbetong, s.k. självkompakterande, anläggningsbetong eller miljöbetong fungerar Strongcrete metoden lika bra.

Ytan är viktigast

Strongcrete metoden gör betongen stark där den behöver vara stark – på ytan.
En förbättrad kompaktering av betongen blandar betongens komponenter bättre och Strongcrete ytans egenskaper och kvalitet blir överlägsen traditionella metoders yta. Egenskaper som förlänger livslängden och minskar behovet av reparation och underhåll av din gjutning. Krympsprickor och eftersjunkning minimeras, samtidigt som en bättre vidhäftning möjliggör riktigt tunna pågjutningar som håller.

120% längre livslängd

Det tätare ytskiktet minimerar risken för krympsprickor och risken för saltvatten angrepp på armeringen, vilket mer än fördubblar betongens livslängd.

30% Starkare yta

Det bättre kompakterade ytskiktet förbättrar konstruktionens beständighet och ger din
gjutning ca 30% bättre hållfasthet.

Bättre vidhäftning

De bättre blandade komponenterna i betongen ökar vidhäftningsförmågan som binder gjutningen med underliggande skikt bättre vilket möjliggör riktigt tunna pågjutningar och ger en bättre vidhäftning för t ex isoleringsmattor.

Planare yta

Den kompaktare betongen resulterar i mindre eftersjunkning och en planare yta. Rollit Root levererar en färdig maskinellt kvastad yta och ger bättre förutsättningar för eventuell efterbehandling t ex diamantslipning.

Maskinellt kvastad betongyta från RolliT Robot.
Tunnslip test betong Strongcrete
Tunnslip test av ytskikt med betong från samma betongbil. Bilden till vänster visar yta behandlad med traditionell metod och bilden till höger en tätare och kompaktare yta behandlad med Strongcrete metoden.
RolliT Robot, parkeringsdäck i Hammarby sjöstad
Betongslodan, landningsbana Arlanda flygplats

Bli effektivare

Arbetar ni ofta övertid? Genom att behandla betongen redan innan den kan bära en glättare med operatör kan man spara både tid, pengar och tunga arbetsmoment. Beroende på önskad slutprodukt reducerar Strongcrete komplexiteten i gjutprocessen med färre produktionssteg och dyra metoder, fortfarande med ett bättre resultat. Operatörens arbetsmiljö förbättras med lätta eldrivna maskiner som är enkla att hantera. Dessutom blir man klar snabbare och slipper onödigt övertidsarbete.
Fler kvadratmeter
per dag

Slipp väntetid på att betongen skall kunna bära en glättare och operatör. Den lätta RolliT Robot kan behandla betongen bara någon timme efter utlägg och blir färdig tidigare på dagen.

Färre tunga arbetsmoment

Med Strongcrete produkterna kan du ersätta många tunga och dyra arbetsmoment och istället behandla betongen med lätta maskiner som är enkla att hantera. Fortfarande med bättre resultat.

Energisnålt och effektivt

Strongcrete produkterna är alla eldrivna, energisnåla och bra för arbetsmiljön. Du slipper avgaser och höga ljudnivåer.

Lätt att transportera

Produkterna är lätta och enkla att transportera. Betongslodan väger under 9 kg och demonteras mycket enkelt. RolliT robot väger mindre än 60 kg och lyfts lätt upp för t ex en bjälklags gjutning.

Sluta slösa cement

Betong är ett av världens mest använda byggmaterial men också ett av de mest hållbara då man siktar på att bygga med en livslängd på 100 år. Med det finns fortfarande mycket att göra ur hållbarhets synpunkt. Koldioxidutsläppen från cement tillverkning beräknas stå för ca 6-8% av de globala utsläppen och branschen arbetar hårt för att hitta nya komponenter att blanda i betongen. Men det finns också en stor potential när det gäller kvalitet och minskande av byggfelen. Kostnaderna för reparationer är skyhöga men det är lika viktigt för resursanvändningen att överdimensionera kvaliteten. Precis som att man inte behöver ha lika hög hållfasthet överallt i en byggnad, kan betongen under täckskiktet normalt sätt vara av lägre kvalitet då denna del inte är utsatt för klimatpåverkan.

Med Strongcrete metoden kan man ta nästa steg och även hushålla med och minska andelen cement ytterligare i betongen. Eftersom Strongcrete levererar en högre kvalitet på ytan kan man reducera andelen cement i betongmixen med 20% och ändå få samma styrka, tätare yta, mindre sprickor och längre livslängd på konstruktionen jämfört med traditionella betong gjutningar. Det är dags att sluta slösa cement.
Spar pengar och koldioxidutsläpp

Om man skall gjuta en bottenplatta på ca 8000 kvm (ca en fotbollsplan) med medeltjocklek på 70 cm behövs ca 5600 kubikmeter betong. Det går vanligtvis åt ca 350 kg cement /m3. Med Strongcrete metoden kan man då spara minst 392 ton cement (5600*0,35*0,2) i bottenplattan. Vid tillverkning genererar 1 ton cement ungefär 0,9 ton koldioxid utsläpp. Vi spar både pengar och utsläppsrätter!

WWF Climate solver

2017 utsågs Strongcrete till ”World Climate Solver” av Världsnaturfonden (WWF). WWF beräknade då att om 20% av alla världens gjutningar av horisontella betongytor utfördes med Strongcrete metoden skulle vi spara ca 84 miljoner ton koldioxid utsläpp varje år. 84 miljoner ton koldioxid motsvara ungefär det dubbla av hela Sveriges koldioxid utsläpp om året. Läs mer här.

1 ton cement genererar ca 0,9 ton koldioxid vid tillverkning
WWF Climate Solver 2017

upptäck våra produkter

MER OM STRONGCRETE

Se vår korta presentationsfilm om Strongcrete metoden
Repotage om PEABs slitbetong gjutning på 24 broar på E4an vid Sundsvall där
Strongcrete metoden användes. (Källa: TV4)

några av våra samarbetspartners

Energimyndigheten_eng_logo_900x250
Skanska_logo_900x250
PEAB_logo_900x250
NCC_logo_900x250

Vill du leverera en bättre betongyta och spara
pengar, tid och cement?