STRONGCRETE
STEG FÖR STEG

Beroende på önskad slutprodukt kan man reducera komplexiteten i gjutprocessen med Strongcrete metoden. Det blir färre produktionssteg och dyra metoder, men fortfarande med ett bättre resultat. Nedan tre steg är det enda du behöver för att få en kvastad yta i hög kvalitet för t ex ett parkeringsdäck, kaj eller husgrund. Önskas en slät yta tar man antingen av borsten eller glättar den på traditionellt vis med blad.

Betong utlägg 240x160

1

Utläggning och stavvibrering

Lägg ut betongen i rätt nivå
med hjälp av laser.
Bearbeta med vibrationsstav, särskilt runt kantelementen.

Betongsloda 240x160

2

Jämna av med Betongslodan

Jämna av ytan med Betongslodan.

RolliT 240x160

3

Efterkompaktera med RolliT

Eftervibrera betongen med RolliT
ca 1-2 h efter motorslodan.

Kvastad-yta-550x300-1

KLART

Kvastad eller jämn yta

Strongcrete levererar en jämn eller kvastad yta. Tätare, starkare, planare och med bättre vidhäftning.

Vill du leverera en bättre betongyta och spara
pengar, tid och cement?